Climathon

Tīra gaisa un klimatam draudzīgas pilsētvides hakatons

01/12 – 03/12/2023

© Eiropas Savienība, 2021

Mobilajam

Climathon

Tīra gaisa un klimatam draudzīgas pilsētvides

hakatons

01/12 – 03/12/2023

Kas ir Climathon?

Climathon ir starptautiska un ikgadēja EIT Climate-KIC aizsākta iniciatīva, kas notiek vairāk kā 65 valstīs. Climathon hakatoni tiek rīkoti par dažādām tēmām, bet šo pasākumu centrā ir inovatīvu risinājumu attīstība, lai mazinātu klimata pārmaiņu radīto ietekmi, veicinātu ilgtspējīgu enerģijas izmantošanu, uzlabotu pilsētvides infrastruktūru un veidotu ilgtspējīgākas kopienas.

Šī gada hakatons vērsts uz gaisa kvalitātes monitoringu un kontroli, kas tiktu īpaši pielāgota pilsētvides apstākļiem. Kopā ar Rīgu un Rīgas enerģētikas aģentūru aicinām radīt jaunas idejas un inovatīvus risinājumus, kas var palīdzēt uzlabot gaisa kvalitāti, samazināt piesārņojumu un veicināt klimata ilgtspējību!  

 Galvaspilsētas bieži vien atrodas klimata pārmaiņu priekšplānā, kam raksturīgas plašas un tālejošas sekas. Rīgai kā ilgtspējas karoga nesējai ir unikāla iespēja rādīt piemēru, demonstrējot novatoriskus risinājumus gaisa kvalitātes monitoringam un klimata pārmaiņu mazināšanai arī citur Latvijā. Pievienojies, radot ilgtspējības piemērus un iedvesmojot plašākas pārmaiņas arī nacionālā mērogā! 

Mobilajam

Kas ir Climathon?

Climathon ir starptautiska un ikgadēja EIT Climate-KIC aizsākta iniciatīva, kas notiek vairāk kā 65 valstīs. Climathon hakatoni tiek rīkoti par dažādām tēmām, bet šo pasākumu centrā ir inovatīvu risinājumu attīstība, lai mazinātu klimata pārmaiņu radīto ietekmi, veicinātu ilgtspējīgu enerģijas izmantošanu, uzlabotu pilsētvides infrastruktūru un veidotu ilgtspējīgākas kopienas.

Šī gada hakatons vērsts uz gaisa kvalitātes monitoringu un kontroli, kas tiktu īpaši pielāgota pilsētvides apstākļiem. Kopā ar Rīgu un Rīgas enerģētikas aģentūru aicinām radīt jaunas idejas un inovatīvus risinājumus, kas var palīdzēt uzlabot gaisa kvalitāti, samazināt piesārņojumu un veicināt klimata ilgtspējību! 

 Galvaspilsētas bieži vien atrodas klimata pārmaiņu priekšplānā, kam raksturīgas plašas un tālejošas sekas. Rīgai kā ilgtspējas karoga nesējai ir unikāla iespēja rādīt piemēru, demonstrējot novatoriskus risinājumus gaisa kvalitātes monitoringam un klimata pārmaiņu mazināšanai arī citur Latvijā. Pievienojies, radot ilgtspējības piemērus un iedvesmojot plašākas pārmaiņas arī nacionālā mērogā! 

Kāpēc piedalīties?

Platforma idejas tālākai attīstībai
Labākajiem risinājumiem finansiāls atbalsts idejas tālākai īstenošanai (kopējais balvu fonds: 5000 EUR)
Dažādu nozaru ekspertu mentorings un kontaktu loks
Līdzdalība risinājumu izstrādē, kas nozīmīgi Latvijas ilgtspējīgai attīstībai

Mobilajam

Kāpēc piedalīties?

Platforma idejas tālākai attīstībai

Labākajiem risinājumiem finansiāls atbalsts idejas tālākai īstenošanai (kopējais balvu fonds: 5000 EUR)

Dažādu nozaru ekspertu mentorings un kontaktu loks

Līdzdalība risinājumu izstrādē, kas nozīmīgi Latvijas ilgtspējīgai attīstībai

Kā komanda

Pieteikties var gan pilnas noformētas komandas, gan arī nepilnas komandas, norādot, kāds komandas biedrs (ar specifiskām zināšanām vai pieredzi) tiek meklēts. 

Individuāli

Piesakies individuāli un kopīgi mēs tev atradīsim lieliskus komandas biedrus.

Mobilajam

Kā komanda

Pieteikties var gan pilnas noformētas komandas, gan arī nepilnas komandas, norādot, kāds komandas biedrs (ar specifiskām zināšanām vai pieredzi) tiek meklēts. 

Individuāli

Piesakies individuāli un kopīgi mēs tev atradīsim lieliskus komandas biedrus.

Pasākuma norise

 • 27/10

  Pieteikšanās atveras

 • 24/11

  Pieteikšanās noslēdzas

 • 28/11 plkst. 18:00

  Dalībnieku iepazīšanās un komandu formēšana

  Tiešsaistē

 • 01/12 - 03/12

  Hakatona norise

  Rīga, Ķīpsalas iela 6a, RTU BIF (2.stāvs, RTU ZIC konferenču zāle) & tiešsaistē.

Mobilajam

Pasākuma norise

27/10

Pieteikšanās atvērta

24/11

Pieteikšanās noslēdzas

28/11 plkst. 18:00 (tiešsaistē)

Dalībnieku iepazīšanās un komandu formēšana (Q&A)

01/12 – 03/12

Hakatona norise

Rīga, Ķīpsalas iela 6a, RTU BIF (2.stāvs, RTU ZIC konferenču zāle) & tiešsaistē.

Izaicinājumi

Gaisa kvalitātes monitorings

Gaisa kvalitātes pasliktināšanās ne tikai palielina klimata pārmaiņu radītos riskus, bet arī ietekmē vides degradāciju un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību. Reaģējot uz to, mums jāievieš mūsdienīgus gaisa kvalitātes uzraudzības risinājumus, lai padarītu pieejamus reāllaika datus, kas savukārt palīdzētu pilsētām pielāgoties un mazināt klimata pārmaiņa radītās sekas, tādējādi padarot tās noturīgākas pret mainīgā klimata izaicinājumiem.

Gaisa kvalitātes kontrole

Pieaugot pilsētu iedzīvotāju skaitam, palielinās arī enerģijas patēriņš, transportlīdzekļu satiksmes intensitāte un rūpnieciskā darbība. Līdz ar to galvaspilsētas kļūst par emisiju epicentriem, kas veicina globālo sasilšanu un klimata izmaiņas. Ir skaidrs, ka efektīvi gaisa piesārņojuma pārvaldības risinājumi ir nepieciešami, lai šīs savstarpēji saistītās problēmas mazinātu.

Iedzīvotāju iesaiste gaisa kvalitātes uzraudzībā un uzlabošanā

Klimata pārmaiņu radītās problēmas vairs nav tāli draudi, bet gan eksistējoši izaicinājumi, kas jau šobrīd prasa sabiedrības uzmanību un aktīvu rīcību. Iedzīvotāju iesaistīšanās pilsētu gaisa kvalitātes uzraudzībā un kontrolē arvien biežāk kļūst par spēcīgu rīku klimata pārmaiņu mazināšanai. Digitālais laikmets ir mainījis iedzīvotāju iesaistīšanās iespējas, ļaujot iedzīvotājiem vieglāk piekļūt informācijai un aktīvi piedalīties cīņā pret piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Mobilajam

Izaicinājumi

Gaisa kvalitātes monitorings

Gaisa kvalitātes pasliktināšanās ne tikai palielina klimata pārmaiņu radītos riskus, bet arī ietekmē vides degradāciju un pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību. Reaģējot uz to, mums jāievieš mūsdienīgus gaisa kvalitātes uzraudzības risinājumus, lai padarītu pieejamus reāllaika datus, kas savukārt palīdzētu pilsētām pielāgoties un mazināt klimata pārmaiņa radītās sekas, tādējādi padarot tās noturīgākas pret mainīgā klimata izaicinājumiem.

Gaisa kvalitātes kontrole

Pieaugot pilsētu iedzīvotāju skaitam, palielinās arī enerģijas patēriņš, transportlīdzekļu satiksmes intensitāte un rūpnieciskā darbība. Līdz ar to galvaspilsētas kļūst par emisiju epicentriem, kas veicina globālo sasilšanu un klimata izmaiņas. Ir skaidrs, ka efektīvi gaisa piesārņojuma pārvaldības risinājumi ir nepieciešami, lai šīs savstarpēji saistītās problēmas mazinātu.

Iedzīvotāju iesaiste gaisa kvalitātes uzraudzībā un uzlabošanā

Klimata pārmaiņu radītās problēmas vairs nav tāli draudi, bet gan eksistējoši izaicinājumi, kas jau šobrīd prasa sabiedrības uzmanību un aktīvu rīcību. Iedzīvotāju iesaistīšanās pilsētu gaisa kvalitātes uzraudzībā un kontrolē arvien biežāk kļūst par spēcīgu rīku klimata pārmaiņu mazināšanai. Digitālais laikmets ir mainījis iedzīvotāju iesaistīšanās iespējas, ļaujot iedzīvotājiem vieglāk piekļūt informācijai un aktīvi piedalīties cīņā pret piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Eksperti

Alise Pizika

Rīgas dome
|Jaunu produktu izstrāde, stratēģiskais mārketings, zaļās inovācijas, aprites ekonomika, ilgtspējīga uzņēmējdarbības attīstība|

Laura Veinberga

Rīgas meži
|Inovācijas, pētniecība, ekosistēmu pakalpojumi|

Ieva Bērziņa

Rīgas meži
|Zaļās infrastruktūras komunikācija un mārketings|

Guna Dātava

Tet
|Vides dati, viedās pilsētas, jaunu biznesu attīstība|

Gunta Grūbe un GEO RĪGA komanda

GEO RĪGA
|Ģeotelpiskie dati (2D un 3D), to pieejamība un izmantošana, radīšana un uzturēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze|

Ingrīda Lavrinoviča

Elektronikas un datorzinātņu institūts
|Informācijas drošība, sistēmu analīze, pētniecība un attīstība, datu izgūšana un attēlošana|

Aleksandra Kaniščeva

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
|Gaisa kvalitātes monitorings|

Eric Poincelet

Pollutrack
|Mobilitāte, gaisa piesārņojums, veselība, sensori, monitorings|

Ivo Vanags

Rīgas siltums
|Gaisa piesārņojums un SEG emisijas|

Jānis Sterģis

Rīgas siltums
|Energoefektivitāte|

Madara Rieksta

Rīgas siltums
|Energoefektivitāte, vides zinātne|

Ģirts Smelters

Exponential Technologies
|Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, lietotāja pieredze un saskarne|

Alise Jēkabsone

Algae Tree
|Inovāciju un jaunuzņēmumu attīstība|

Kaija Kurme-Jansone

Eco Buddy
|Jaunuzņēmumu attīstība, ilgtspēja, iedzīvotāju iesaiste|

Žanna Martinsone

Rīgas Stradiņa universitāte
|Āra un iekštelpu gaisa kvalitāte, vides veselība, 3D druka|

Kārlis Skuja

WindHackers
|Jaunuzņēmumu mentorings|

Māris Antons

Ground floor digital
|Komunikācija, digitālais mārketings|

Anatolijs Borodiņecs

Rīgas Tehniskā universitāte
|Gaisa kvalitāte un monitorings, filtri, datu izmantošana, energoefektivitāte, inženierija|

Māris Kaļinka

Rīgas Tehniskā universitāte
|Dronu tehnoloģijas, Copernicus datu bāzes, datu vizualizācija, satelītattēli|

Alīna Dolmate

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Inovatīvu produktu izstrāde, stratēģiskā plānošana, jaunuzņēmumu attīstība|

Aigars Lazdiņš

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Jaunuzņēmumu atbalsta rīki|

Brigita Dejus

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Ūdens, dzeramais ūdens, notekūdeņi, mikrobioloģija|

Santa Krastiņa

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Sabiedrības iesaiste, vides aktīvisms, ilgtspējība|

Mobilajam

Eksperti

Alise Pizika

Rīgas dome
|Jaunu produktu izstrāde, stratēģiskais mārketings, zaļās inovācijas, aprites ekonomika, ilgtspējīga uzņēmējdarbības attīstība|

Laura Veinberga

Rīgas meži
|Inovācijas, pētniecība, ekosistēmu pakalpojumi|

Ieva Bērziņa

Rīgas meži
|Zaļās infrastruktūras komunikācija un mārketings|

Guna Dātava

Tet
|Vides dati, viedās pilsētas, jaunu biznesu attīstība|

Gunta Grūbe un GEO RĪGA komanda

GEO RĪGA
|Ģeotelpiskie dati (2D un 3D), to pieejamība un izmantošana, radīšana un uzturēšana, apstrāde, vizualizācija un analīze|

Ingrīda Lavrinoviča

Elektronikas un datorzinātņu institūts
|Informācijas drošība, sistēmu analīze, pētniecība un attīstība, datu izgūšana un attēlošana|

Aleksandra Kaniščeva

Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
|Gaisa kvalitātes monitorings|

Eric Poincelet

Pollutrack
|Mobilitāte, gaisa piesārņojums, veselība, sensori, monitorings|

Ivo Vanags

Rīgas siltums
|Gaisa piesārņojums un SEG emisijas|

Jānis Sterģis

Rīgas siltums
|Energoefektivitāte|

Madara Rieksta

Rīgas siltums
|Energoefektivitāte, vides zinātne|

Ģirts Smelters

Exponential Technologies
|Mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, lietotāja pieredze un saskarne|

Alise Jēkabsone

Algae Tree
|Inovāciju un jaunuzņēmumu attīstība|

Kaija Kurme-Jansone

Eco Buddy
|Jaunuzņēmumu attīstība, ilgtspēja, iedzīvotāju iesaiste|

Kārlis Skuja

WindHackers
|Jaunuzņēmumu mentorings|

Žanna Martinsone

Rīgas Stradiņa universitāte
|Āra un iekštelpu gaisa kvalitāte, vides veselība, 3D druka|

Māris Antons

Ground floor digital
|Komunikācija, digitālais mārketings|

Anatolijs Borodiņecs

Rīgas Tehniskā universitāte
|Gaisa kvalitāte un monitorings, filtri, datu izmantošana, energoefektivitāte, inženierija|

Māris Kaļinka

Rīgas Tehniskā universitāte
|Dronu tehnoloģijas, Copernicus datu bāzes, datu vizualizācija, satelītattēli|

Alīna Dolmate

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Inovatīvu produktu izstrāde, stratēģiskā plānošana, jaunuzņēmumu attīstība|

Aigars Lazdiņš

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Jaunuzņēmumu atbalsta rīki|

Santa Krastiņa

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Sabiedrības iesaiste, vides aktīvisms, ilgtspējība|

Brigita Dejus

RTU Zinātnes un inovāciju centrs
|Ūdens, dzeramais ūdens, notekūdeņi, mikrobioloģija|

Pasākuma grafiks

Pasākuma formāts:  klātienē Rīga, Ķīpsalas iela 6a, RTU BIF (2.stāvs, RTU ZIC konferenču zāle) & tiešsaistē.

01/12

Piektdiena

16.30 – 17.00

Ierašanās

17.00 – 17.30

Climathon atklāšana

17.30 – 18.00

Iepazīšanās ar izaicinājumiem

18.00 – 19.00

Matchmaking – komandu nokomplektēšana

19.00 – 19.30

Uzkodu un dzērienu pauze

19.30 – 20.00

Iepazīšanās ar mentoriem

20:00 – 21.00

Datu pielietošanas meistarklase

… – 22.00

Komandu darbs (RTU ZIC telpās & attālināti)

02/12

Sestdiena

9.00 – 10.00

Individuālais check-in ar komandām

10.00 – 10.30

Prototipēšanas meistarklase

10.00 – 14.00

Mentoru konsultācijas

14.00 – 15.00

Pusdienas

15.00 – 18.30

Mentoru konsultācijas

18.30 – 19.30

Uzkodu un dzērienu pauze

19.30 – 20.30

Meistarklase (padomi gatavojot noslēguma pitch)

20.30 – 21.30

Individuālais check-in ar komandām

…- 22.00

Komandu darbs (RTU ZIC telpās un attālināti)

03/12

Svētdiena

9.00 – 10.00

Individuālais check-in ar komandām

10.00 – 11.00

Sagatavošanās

11.00 – 13.00

FINAL PITCHES

13.00 – 14.30

Noslēgums

Mobilajam

Pasākuma grafiks

Pasākuma formāts: klātienē Rīga, Ķīpsalas iela 6a, RTU BIF (2.stāvs, RTU ZIC konferenču zāle) & tiešsaistē.

01/12

Piektdiena

16.30 – 17.00

Ierašanās

17.00 – 17.30

Climathon atklāšana

17.30 – 18.00

Iepazīšanās ar izaicinājumiem

18.00 – 19.00

Matchmaking – komandu nokomplektēšana

19.00 – 19.30

Uzkodu un dzērienu pauze

19:30-20.00

Iepazīšanās ar mentoriem

20:00-21.00

Datu pielietošanas meistarklase

…- 22.00

Komandu darbs (RTU ZIC telpās & attālināti)

02/12

Sestdiena

9.00 – 10.00

Individuālais check-in ar komandām

10.00 – 10.30

Prototipēšanas meistarklase

10.00 – 14.00

Mentoru konsultācijas

14.00 – 15.00

Pusdienas

15.00 – 18.30

Mentoru konsultācijas

18.30 – 19.30

Uzkodu un dzērienu pauze

19.30 – 20.30

Meistarklase (padomi gatavojot noslēguma pitch)

20.30 – 22.00

Individuālais check-in ar komandām

… – 22.00

Komandu darbs (RTU ZIC telpās un attālināti)

03/12

Svētdiena

9.00 – 10.00

Individuālais check-in ar komandām

10.00 – 11.00

Sagatavošanās

11.00 – 13.00

FINAL PITCHES

13.00 – 14.30

Noslēgums

«Climathon» norit sadarbībā ar

Mobilajam

«Climathon» norit sadarbībā ar

Biežāk uzdotie jautājumi

Hakatons ir inovatīvu ideju maratons nepilnu 3 dienu garumā (40h), kurā profesionālu mentoru un ekspertu vadībā ir iespēja radīt jaunas, dzīvotspējīgas idejas. Šajā gadījumā hakatona fokuss balstās uz pilsētvides un pašvaldību izaicinājumiem, kas saistīti ar nepieciešamību pēc ilgtspējīgiem un inovatīviem risinājumiem. Hakatona noslēgumā komandas un idejas vērtēs profesionāļu žūrija. Labākajām idejām būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu inovācijas īstenošanai, kā arī komandām var tikt piedāvāta platforma tālākai idejas izstrādei.

Piedalīties var jebkurš pilngadīgs  interesents – studenti, pasniedzēji, uzņēmumu pārstāvji, jaunie uzņēmēji, programmētāji, grafiskie dizaineri, biznesa un finanšu speciālisti vai vienkārši entuziasma pilni ideju ģeneratori. Iepriekšējai pieredzei vai izglītībai nav nozīmes ieteicams, lai komandās kopā strādātu dažādu jomu pārstāvji. Svarīgi ņemt vērā, ka programma ir atvērta visiem interesentiem no visām Latvijas pilsētām. Lai kļūtu par hakatona dalībnieku, ir jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa līdz 24. novembrim.

Dalībnieki cenšas atrast dzīvotspējīgu risinājumu hakatona tematikā izvirzītajiem izaicinājumiem, un attīsta to, izmantojot pasākuma programmas ietvaros sniegto atbalstu (vēlams prototipa stadijā). 

Hakatons norisināsies hibrīda formātā t.i. gan klātienē (Rīgā, Ķīpsalas ielā 6a, 2.stāvā, konferenču zālē), gan tiešsaistē, dodot iespēju programmā piedalīties interesentiem no visas Latvijas.

Programma sastāvēs no darba komandās, tīklošanās, individualizētām mentoringa sesijām, izglītojošām darbnīcām, prototipēšanas un risinājumu prezentēšanas žūrijai, lai sacenstos par atbalstošām balvām.

Darbam klātienē būs pieejamas vairākas telpas. Papildus programma piedāvās materiālus agrīnas stadijas prototipu izstrādei. Dalībniekiem katru dienu tiks nodrošinātas uzkodas, kā arī pusdienas otrajā dienā. Dalībniekam pašiem jāņem līdzi savs portatīvais dators un viss cits pēc pašu ieskatiem un vajadzībām.

Pasākuma nolikums pieejams šeit. 

Dalībai pieteikties iespējams gan individuāli, gan ar iepriekš izveidotu komandu, gaidītas ir arī komandas nepilnos sastāvos. Vēlamais komandas lielums ir divi līdz seši dalībnieki.

28. novembrī paredzēts informatīvs tiešsaistes pasākums, kur būs iespēja iepazīties ar citiem hakatona dalībniekiem un atrast trūkstošo dalībnieku vai komandu.

To būs iespējams izdarīt arī hakatona norises platformā vai hakatona atklāšanas dienā tam atvēlētā laikā.

Mobilajam

Biežāk uzdotie jautājumi

Hakatons ir inovatīvu ideju maratons nepilnu 3 dienu garumā (40h), kurā profesionālu mentoru un ekspertu vadībā ir iespēja radīt jaunas, dzīvotspējīgas idejas. Šajā gadījumā hakatona fokuss balstās uz pilsētvides un pašvaldību izaicinājumiem, kas saistīti ar nepieciešamību pēc ilgtspējīgiem un inovatīviem risinājumiem. Hakatona noslēgumā komandas un idejas vērtēs profesionāļu žūrija. Labākajām idejām būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu inovācijas īstenošanai, kā arī komandām var tikt piedāvāta platforma tālākai idejas izstrādei. 

Piedalīties var jebkurš pilngadīgs  interesents – studenti, pasniedzēji, uzņēmumu pārstāvji, jaunie uzņēmēji, programmētāji, grafiskie dizaineri, biznesa un finanšu speciālisti vai vienkārši entuziasma pilni ideju ģeneratori. Iepriekšējai pieredzei vai izglītībai nav nozīmes – ieteicams, lai komandās kopā strādātu dažādu jomu pārstāvji. Svarīgi ņemt vērā, ka programma ir atvērta visiem interesentiem no visām Latvijas pilsētām. Lai kļūtu par hakatona dalībnieku, ir jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa līdz 24. novembrim.

Dalībnieki cenšas atrast dzīvotspējīgu risinājumu hakatona tematikā izvirzītajiem izaicinājumiem, un attīsta to, izmantojot pasākuma programmas ietvaros sniegto atbalstu (vēlams prototipa stadijā). 

Hakatons norisināsies hibrīda formātā t.i. gan klātienē (Rīgā, Ķīpsalas ielā 6a, 2.stāvā, konferenču zālē), gan tiešsaistē, dodot iespēju programmā piedalīties interesentiem no visas Latvijas.

Programma sastāvēs no darba komandās, tīklošanās, individualizētām mentoringa sesijām, izglītojošām darbnīcām, prototipēšanas un risinājumu prezentēšanas žūrijai, lai sacenstos par atbalstošām balvām.

Darbam klātienē būs pieejamas vairākas telpas. Papildus programma piedāvās materiālus agrīnas stadijas prototipu izstrādei. Dalībniekiem katru dienu tiks nodrošinātas uzkodas, kā arī pusdienas otrajā dienā. Dalībniekam pašiem jāņem līdzi savs portatīvais dators un viss cits pēc pašu ieskatiem un vajadzībām.

Pasākuma nolikums pieejams šeit. 

Dalībai pieteikties iespējams gan individuāli, gan ar iepriekš izveidotu komandu, gaidītas ir arī komandas nepilnos sastāvos. Vēlamais komandas lielums ir divi līdz seši dalībnieki.

28. novembrī paredzēts informatīvs tiešsaistes pasākums, kur būs iespēja iepazīties ar citiem hakatona dalībniekiem un atrast trūkstošo dalībnieku vai komandu.

To būs iespējams izdarīt arī hakatona norises platformā vai hakatona atklāšanas dienā tam atvēlētā laikā.